Voor de teelt van groenten is veel water nodig. Onze telers beseffen dat water een schaars is, zo proberen zij gezonde en voedzame paprika’s te telen met zo min mogelijk liters.